Představení fondu pro krátkodobé investice

Návrat na Newsletter Leden 2015

V našem investičním seriálu jsme doposud představovali fondy akciové či dluhopisové. Nabídka podílových fondů je však velmi pestrá a byla by škoda soustředit se pouze na tyto dvě hlavní kategorie.

Často opomíjené jsou fondy peněžního trhu či fondy krátkodobých investic. Jejich výnosy, které se pohybují v nízkých jednotkách procent, nejsou skutečně příliš atraktivní. Pokud je ale budeme brát jako alternativu k bankovním spořicím účtům, je v současné době klesajících úrokových sazeb dobře o těchto fondech vědět.

Dnes si přiblížíme fond právě z této kategorie, tedy fond krátkodobých investic Conseq Konzervativní. Jedná se asi o nejkonzervativnější a tím pádem i nejméně rizikovou formu investování, se kterou se v oblasti podílových fondů můžeme setkat. Portfolio fondu je tvořeno téměř výhradně vysoce kvalitními státními či bankovními dluhopisy.

Pokud se na portfolio fondu podíváme podrobněji, uvidíme následující skladbu dluhopisů, resp. jejich emitentů, a ratingové ohodnocení těchto dluhopisů:

Výnosy tohoto fondu jsou pochopitelně nízké, nicméně rovněž vykazují velmi nízkou volatilitu, tedy kolísavost. Názorným příkladem je výsledek roku 2008, kdy fond propadl o pouhé cca 4,5 %, a za celý rok dokonce vykázal kladný výnos. To se stalo v období, kdy akciové i dluhopisové fondy propadaly o desítky procent. Podrobnější údaje o dlouhodobé výkonnosti viz graf a tabulku níže:

 

Jak bylo uvedeno výše, tento fond může sloužit jako alternativa k bankovním spořicím účtům. Výhodou proti nim je to, že bankovní výnosy vždy podléhají dani, kdežto výnosy z prodeje cenných papírů jsou po splnění tříletého daňového testu od daně osvobozeny. Je pravdou, že ještě donedávna byl šestiměsíční test zejména u těchto typů investic výrazně příznivější. Nevýhodou je samozřejmě to, že investice do tohoto fondu není oproti spořicím účtům pojištěna u Fondu pojištění vkladů (do limitu 100 000 eur). Tuto nevýhodu částečně kompenzuje velmi kvalitní a nízkorizikové složení portfolia fondu.

Proveďme nyní jednoduché srovnání. Použijeme období posledních tří let, vklad 100 000 Kč a budeme porovnávat výnos těchto peněz vložený na spořicí účet (zde ING Konto) a na fond Conseq Konzervativní.

ING Konto – po třech letech je ze sta tisíc vložených korun přesně 103 434 Kč. Byl zohledněn přesný vývoj úrokových sazeb v průběhu celé doby a danění připisovaných úroků. Vklad byl celkově zhodnocen o 3,43 % neboli 1,13 % p. a.

Conseq Konzervativní – po třech letech je hodnota investice 108 210 Kč. Do výpočtu je zahrnut vstupní poplatek dle ceníku, tedy 0,5 %, a vzhledem k tříletému období je výnos nedaněn. Celkově je vklad zhodnocen o 8,21 % neboli o 2,67 % p. a.

V jakých situacích je vhodné fond použít?
V první řadě může fond sloužit jako část konzervativního investičního portfolia, může to být rovněž vstup do světa investic pro člověka, který se dosud investování bál, nebo to může být účet, na který lze dočasně umístit peníze postupně rozpouštěné do dalších investic. Rovněž to může, stejně jako spořicí účet, být nástroj na uložení peněz, u nichž je možné, že je bude investor kdykoliv potřebovat vybrat a použít k jiným účelům. U tohoto fondu není nutné zvažovat nutný minimální investiční horizont, tak jak je to nezbytné u dynamičtějších typů investic.

V případě zájmu o investování neváhejte kontaktovat svého finančního poradce, který Vám se skladbou Vašeho portfolia rád poradí.

 

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

 

Pro více informací nás kontaktujte.