Na co nezapomenout před odjezdem na hory?

Návrat na Newsletter Listopad 2014

Ačkoliv to venku ještě nevypadá, zima klepe na dveře. S příchodem prvního sněhu se aktuálními začnou stávat také rozmanité zimní sporty. Aby se ale pohodový výlet na lyže do zahraničí nestal nakonec pouze finančním závazkem, je třeba myslet i na kvalitní cestovní pojištění a nepodceňovat možná rizika.

Naprostým základem je sjednání pojištění léčebných výloh, ze kterého jsou hrazeny náklady pojištěného spojené s ošetřením a léčbou. I když jsme všichni držiteli tzv. Evropského průkazu zdravotního pojištění a ve státech EU máme teoreticky nárok na ošetření a zdravotní péči zdarma, je možné, že ne ve všech případech bude péče zcela bezplatná.

S úhradou se můžeme setkat v několika případech. Typickým příkladem je, že v EU není neobvyklé, že se pacienti v nákladech na ošetření podílejí nějakou formou spoluúčasti a z cestovního pojištění by tuto spoluúčast bylo možné uhradit. Dalším problémem může být to, že existuje i mnoho soukromých zdravotnických zařízení, která nejsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Cestovní pojištění pomůže pokrýt veškeré náklady vynaložené na úhradu plateb v těchto zařízeních. Bez cestovního pojištění bychom vše hradili z vlastní kapsy.

Při sjednávání pojištění je třeba věnovat pozornost konkrétním rozsahům pojistného plnění, protože ne všechny typické zimní sporty jsou automaticky všude pojištěny. Pokud chcete provozovat lyžování a snowboarding na vyznačených trasách, tak například u pojišťovny Kooperativa je toto kryto pouze při sjednání léčebných výloh v rozsahu aktivní sport, a u pojišťovny Generali pouze, pokud je sjednáno sportovní připojištění. Na druhou stranu zase třeba pojišťovny Allianz nebo ČSOB mají lyžování a snowboarding na vyznačených trasách již v základním pojištění.

Rozhodně se nevyplatí zapomínat na pojištění odpovědnosti, které nám pomůže krýt škody, jež způsobíme někomu jinému. Určitě je dobré mít sjednán dostatečný limit, protože poškození jsou si dnes již obvykle dobře vědomi svých práv, a nízké limity tudíž nemusí dostatečně uspokojit vznesené nároky. Pojištění odpovědnosti nemusí být nutně součástí cestovního pojištění. Je možné také jako připojištění u majetkového pojištění nebo jako samostatný produkt. Jen je třeba si všímat územní platnosti pojištění, aby zahrnovala např. Evropu a ne jen Českou republiku.


Vhodným doplňkem k pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti může být ještě pojištění zavazadel, které se vztahuje na věci osobní potřeby, které si obvykle bereme s sebou na cestu a také připojištění storna zájezdu, kdy jsou pojištěny stornovací poplatky, které cestovní kancelář požaduje při zrušení cesty.

 

Přejeme Vám příjemné prožití zimních radovánek bez úrazů a komplikací!

 

Autor: Jana Durčáková, analytička Swiss Life Select
 

Pro více informací nás kontaktujte.