Investice do půdy

Návrat na Newsletter Říjen 2014

Všechny fondy, které jsme vám v minulosti představovali, byly standardními retailovými podílovými fondy pro drobné i větší investory. Dnes uděláme výjimku a podíváme se na jeden fond z kategorie fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Na rozdíl od standardních retailových fondů mají FKI možnost uplatnit širší investiční strategii, mohou investovat do více druhů aktiv a jejich investiční strategie není přísně upravena zákonem. To sebou samozřejmě nese vyšší riziko a vyšší nároky na investora. Konkrétně se to projevuje zvýšenými nároky na jeho znalosti a zkušenosti, nejdůležitější je pak objemové omezení. Do těchto fondů je možno zainvestovat minimálně ekvivalent 125 tis. EUR (cca 3,5 mil. Kč).


Fond, o kterém bude řeč, je Český fond půdy. Jak vyplývá z názvu, cílem fondu je investice do zemědělské půdy. Nejedná se o cenné papíry, například akcie zemědělských družstev, fond reálně nakupuje půdu, kterou dále pronajímá zemědělcům k obhospodařování. Správcem fondu je společnost Farma Polabí, která patří k největších soukromým vlastníkům půdy v ČR. Konkrétně vlastní cca 4 500 hektarů převážně černozemě v regionu Polabí. V samotném fondu je nyní nakoupeno přes 700 hektarů půdy. Administrátorem fondu je investiční společnost Conseq. Ta zajišťuje administrativní a technickou stránku investování.


Investice do půdy je v posledních letech čím dál více populární. Důvodem je prudký růst ceny půdy v kombinaci se stále ještě relativně levnou cenou této komodity v tuzemsku. Například proti půdě v sousedním Rakousku je ta česká v průměru šestkrát levnější.

 

Srovnání cen orné půdy ve světě (Kč/m2)

Růst ceny půdy je jednou z investičních myšlenek fondu. Tou hlavní přidanou hodnotou investice do půdy prostřednictvím tohoto fondu je princip konsolidace vlastnictví neboli scelování menších vykoupených pozemků od drobných vlastníků do velkých celků. Větší celky lze efektivněji pronajímat nebo případně prodávat.

Hlavním zdrojem příjmu fondu (a tedy zdrojem zisku pro investora) je nájemné. Tak jako pro cenu půdy i zde platí, že nájemné v Česku je prozatím několikanásobně levnější než v zahraničí. Ovšem s tou skutečností, že jak stoupají dosahované výnosy z obdělávané půdy, jsou čeští zemědělci schopní platit vyšší nájmy. To se projevuje v růstu ceny nájemného, které se dnes pohybuje v rozmezí pouze 2–3 % z ceny půdy. Těchto předpokladů bude fond, jako rozhodující majitel pozemků v regionu Polabí, využívat k navyšování ceny nájemného. Z pohledu nájemníků představují náklady nájemného cca 5 % celkových výnosů z pozemku. V zahraničí je díky dražšímu nájemnému tento poměr násobně vyšší.

 

 

Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobé výkonnosti v rozmezí 6–10 %. Vyšší výnosy než uvedené pásmo by byly reálné pouze při skokovém zdražení ceny půdy v Česku.


Kromě nezvyklého druhu aktiva (půdy ve fyzické podobě) se tento fond od běžných fondů liší i v dalších parametrech. Podmínka minimální investice byla zmíněna výše, ta je dána právní kvalifikací fondu jako FKI. Vzhledem k typu aktiva má fond daleko menší likviditu než běžné fondy vlastnící cenné papíry. Nákup a prodej půdy zkrátka trvá o něco déle než zadání pokynu k nákupu akcie na burze. Proto je vstup a výstup z fondu možný pouze v obchodní dny, jež jsou pouze dvakrát ročně, konkrétně 31. 10. a 30. 4. V případě velké objednávky je možno vyhlásit mimořádný obchodní den mimo tyto data a provést nákup nových pozemků.


Fond aplikuje tři druhy poplatků – vstupní, manažerský a výkonnostní. Vstupní poplatek jsou 3 % z investované částky (lze individuálně snížit), roční manažerský poplatek je 1 % a výkonnostní je 20 % z dosaženého čistého výnosu. Tedy pokud například má fond roční zhodnocení 8 %, výkonnostní poplatek bude 20 % z 8 %, tedy 1,6 %, a čistý výnos pro investora 6,4 %.


Investice do tohoto fondu je vhodná pro konzervativní dlouhodobé klienty. Minimální investiční horizont pro tento typ investice by měl být alespoň 6 let. Vzhledem k tomu má fond možnost účtovat i 20% výstupní poplatek v případě, pokud by investor chtěl odprodat svůj podíl dříve než po pěti letech od vstupu do fondu.


Investice do půdy prostřednictvím Českého fondu půdy rozhodně není běžnou záležitostí pro každého investora. Nese sebou specifická rizika v podobě omezené likvidity, na druhou stranu je omezeno provozní riziko – půda je pronajímána zemědělcům, kteří na ní podnikají a za to platí nájem, investor nemusí řešit v podstatě nic kromě vlastního vstupu do fondu.


Před investováním se však rozhodně poraďte se svým finančním poradcem.

 

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.