Kam pro výnosy z dluhopisů?

Návrat na Newsletter Září 2014

V oblasti podílových fondů je v současné době velmi diskutovanou otázkou obsah konzervativní složky investičního portfolia.

To, co platilo dříve, tedy že primárním nástrojem v této oblasti jsou fondy státních dluhopisů, které poskytují dostatečně nízkou volatilitu (tedy tržní riziko) při dostatečně zajímavém výnosu, již dnes neplatí. Problémem jsou výnosy, které do budoucích let nemají příliš růstový potenciál.

Za vším stojí extrémně nízké úrokové sazby v ekonomice, které se dostávají na své absolutní dno a do dalších let je předpokladem pouze jejich pozvolný růst. To má přímý dopad na ceny dluhopisů, potažmo výnosy konzervativních dluhopisových fondů, které jen těžko budou překonávat inflaci.

Investoři, kteří nechtějí akceptovat riziko akciových trhů, ale požadují výnos, jsou nuceni hledat rizikovější alternativu. Logickou volbou jsou tzv. high yield dluhopisy, což mohou být státní dluhopisy rozvíjejících se zemí nebo korporátní dluhopisy nižšího ratingového stupně. Vyšší kreditní riziko je kompenzováno vyššími úrokovými výnosy těchto dluhopisů.

Dnešním představovaným fondem je Parvest Bond World High Yield, který jako novinku přináší i plně zajištěnou CZK třídu. Fond investuje do korporátních dluhopisů s investičním ratingem BB+ a nižším. Konkrétně je portfolio fondu rozloženo následovně:

Fond je zaměřen především na region USA, tedy na region, ve kterém dnes vidíme slušné výsledky hospodaření firem, které se již zotavily z několikaleté krize. Sektorově je fond rozložen šířeji, žádný sektor není dominantní. Zajímavostí je velmi nízký podíl finančního sektoru, který stál za poslední globální ekonomickou krizí. Portfolio tvoří cca 350 dluhopisových titulů.

Regionální a sektorové složení fondu

Vzhledem k tomu, že korunová třída fondu je čerstvou novinkou, pro přehled historické výkonnosti je vhodné vzít původní (eurovou) třídu, která existuje od ledna 2001.Obecně pro tuto třídu aktiv platí, že mají o něco menší duraci než státní dluhopisy, a jsou proto o něco méně citlivé na vývoj úrokových sazeb. U představovaného fondu je durace celého portfolia dluhopisů 5,09 roku a průměrný výnos do splatnosti 5,8 %. Fond Parvest Bond World High Yield obhospodařuje majetek ve výši cca 250 mil. EUR.

Ačkoliv se fond zaměřuje na dluhopisy s nižším investičním ratingem, jsou mezi emitenty dluhopisů společnosti známých jmen jako Fiat, Lufthansa, Kodak, Wendy’s, Quiksilver nebo Jaguar. Vzhledem k velkému množství titulů v portfoliu (cca 350) netvoří žádný dluhopis větší podíl než 1,5 % z celkového objemu portfolia fondu.

Vzhledem k rizikovějšímu charakteru fondu je doporučený investiční horizont alespoň čtyři roky. Jde o fond, který je vhodnou součástí téměř všech typů portfolií, největší podíl by mohl mít v portfoliích určených pro investory s vyváženou investiční strategií. V konzervativních portfoliích může tvořit menšinovou dynamickou složku, naopak v dynamických a spekulativních portfoliích může sloužit jako konzervativní část, která zvyšuje diverzifikaci portfolia a snižuje celkové riziko.

Dlouhodobá předpokládaná výkonnost fondu je na úrovni 5 % p. a.

V případě, že máte zájem o investování, poraďte se s finančním poradcem, který vám pomůže nastavit vhodnou strategii dle vaší investiční povahy.

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select

Pro více informací nás kontaktujte.