Není karta jako karta

Návrat na Newsletter Září 2014

Pravděpodobně každý občan nosí ve své peněžence alespoň jednu kartu, a to Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý průkaz), který dostane od své zdravotní pojišťovny.

Jak asi víte, pokud český občan vycestuje na území členských států EU včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, má v případě potřeby nárok na nezbytnou zdravotní péči. Do nezbytné zdravotní péče je zahrnuta péče, která je nutná k tomu, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Nejedná se o zdravotní péči, za kterou pacient vycestoval, propláceny nejsou ani náklady na převoz do České republiky.

Zdravotní péče musí být poskytnuta za stejných podmínek jako místním obyvatelům. Občan jiného státu tak musí zaplatit i případnou spoluúčast, která je v dané zemi běžná a která mu následně nebude proplacena. Ve většině zemí EU se za zdravotní péči – návštěvu lékaře, hospitalizaci i léky ‒ připlácí. Aby byla zdravotní péče zaplacena domácí pojišťovnou, měl by pojištěnec využít veřejných zdravotnických zařízení. U soukromých středisek a nemocnic bude muset většinou zaplatit celou péči sám. A právě nárok na poskytnutí péče se prokazuje Evropským průkazem zdravotního pojištění.

Ale co když člověk cestuje do jiné části světa nebo jen správně přemýšlí, zda mu toto pojištění pokryje i další rizika? A tady vstupuje do hry další možnost, jak se zajistit při cestě do zahraničí – další karta do peněženky, a to kreditní karta Diners Club. Primárně se samozřejmě jedná o kreditní kartu, ale její jméno a hlavně výhody posouvají tento produkt na jinou úroveň. Podívejme se na základní parametry:

Diners Club – kreditní karta (Pure+, White Golf, Classic)

•    Výše limitu na kartě 30 000‒700 000 Kč
•    30 až 60 dní bezúročné období
•    Pro klienty Swiss Life na první rok 4,9 % p. a. (poté 13,9 %)
•    Diners Club neposkytuje údaje do žádného bankovního či nebankovního registru
•    Rozsáhlé cestovní pojištění do zahraničí, které kryje širokou škálu pojistných událostí, nejen pro držitele karty, ale i pro spolucestující, a to až do výše 150 mil. Kč
•    V ceně 24/7 asistenční služba v zahraničí

Protože všechny tři tyto varianty obsahují exkluzivní cestovní a úrazové pojištění se stejným rozsahem pojistných rizik, budu o nich dále hovořit jako o jednom produktu.

Cestovní připojištění ke kartě asi znáte i z jiných karet, ale u karet Diners má toto připojištění řadu konkurenčních výhod. V první řadě se jedná o cestovní a úrazové pojištění s celosvětovým pokrytím, a tudíž klient nemusí řešit otázku, kam cestuje. Další výhodou jsou limity a rozsah pojistného krytí (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1: Rozsah pojistného krytí na kartě Diners Club

 Kdo a kdy je pojištěn?

•    Držitel karty je pojištěn automaticky a bezplatně, pokud 60 dní před vycestováním do zahraničí alespoň jednou použil kartu Diners Club
 
•    Držitel karty i jeho spolucestující jsou pojištěni, pokud uhradí jakýkoliv výdej spojený s cestou do zahraničí kartou Diners Club, např. za letenku, jízdenku, ubytování nebo pohonné hmoty

Jak postupovat při pojistné události?

•    V případě úrazu, onemocnění nebo škody v zahraničí bezodkladně kontaktujte asistenční službu Travel Guard (funguje 24 hodin denně a 365 dní v roce) a uveďte, že jste pojištěni u Charis Europe S. A., pobočka pro Českou republiku, a uveďte tyto údaje:


o    Jméno držitele karty / číslo platební karty a dobu její platnosti
o    Číslo pojistky 8000838511
o    Název pojistníka Diners Club CS, s.r.o.
o    Způsob aktivace pojištění
o    Jméno a adresu poškozené osoby / telefonní spojení v zahraničí
o    Informace o pojistné události (popis vzniku, čas a místo)


•    V případě platby na místě (zejména u menších částek) je potřeba svůj nárok na odškodnění pojistné události vždy bezodkladně po návratu ze zahraničí písemně ohlásit prostřednictvím formuláře „Oznámení pojistné události“, který naleznete na stránkách www.dinersclub.cz


V případě, že máte zájem o sjednání tohoto zajímavého produktu, neváhejte se obrátit na svého finančního poradce.

Autor: Jiří Sýkora, analytik Swiss Life Select

 

Pro více informací nás kontaktujte.