Skupina Swiss Life dosáhla skvělého ratingu!

Návrat na Newsletter Červen 2014

Rating udělený renomovanou ratingovou agenturou Standard & Poor’s vyhodnocuje dlouhodobou stabilitu a finanční sílu dané společnosti. Ratingem jsou ohodnocovány jak firmy, tak i jednotlivé státy. Nejvyšší hodnotou je AAA, naopak nejnižší hodnotou je D. Nejvyššího ratingu AAA dosahuje například Německo nebo Norsko. Velmi nízký rating CCC má nyní Argentina nebo Uruguay.
 

Společnost Swiss Life si pevně udržuje pozici v elitní skupině institucí s tzv. „áčkovým ratingem“. V České republice dosahuje „áčkového“ ratingu také například Komerční banka nebo Česká spořitelna. Finančně poradenské společnosti, které působí na českém trhu, samozřejmě žádný rating udělený od renomované ratingové společnosti nemají, protože jsou příliš malé a nedosahují ani požadované finanční stability a síly, potřebné k udělení alespoň minimálního ratingu.
 

Udělení vysokého finančního ratingu je pro každého investora, partnera nebo klienta dané instituce velmi důležité. Společnosti s vysokým ratingem dávají mnohem větší záruku, že budou na trhu působit i v horizontu příštích desítek let. Zejména v oblasti finančního poradenství je stále důležitější kvalitní dlouhodobá péče o klienta. Většina produktů je totiž uzavírána na dlouhou dobu, často se jedná o produkty určené až do penze. Klient musí mít jistotu, že se bude moci na danou instituci spolehnout i za deset nebo dvacet let.
 

Společnost Swiss Life je na finančním trhu již prakticky sto padesát let a její finanční síla ji řadí mezi nejstabilnější společnosti v současném rozbouřeném světě.

 

Autor: Tomáš Rampula, analytik Swiss Life