Zajímavá investice ve fondech WOOD & Company

Návrat na Newsletter Červen 2014

V naší nabídce podílových fondů se objevila nová investiční společnost a její dva nové fondy. Jedná se o českou investiční společnost WOOD & Company.

Tato společnost však není ani zdaleka novým hráčem na českém, potažmo evropském trhu. Stejnojmenná banka stojící za investiční společností vznikla v Praze již v roce 1991 a je důležitým obchodníkem s cennými papíry na burzách v ČR i v zahraničí. Na pražské burze má dokonce největší podíl (přes 30 %) na zobchodovaných cenných papírech.

Důležitou součástí nabídky služeb je vedle obchodování s cennými papíry správa majetku, pod kterou spadá i řízení zmiňovaných podílových fondů. V neposlední řadě jsou to pak služby investičního bankovnictví (jako například IPO – vstup nových emisí akcií na trh).

Vraťme se však k podílovým fondům. Oba nově nabízené fondy jsou založeny na podobné filozofii, která se promítá do jejich názvů:

  • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond
  • WOOD & Company All Weather růstový fond

Jedná se o flexibilní podílové fondy, které chtějí být fondy „do každého počasí“, tedy reagovat na všechny změny, které na kapitálových trzích nastávají. Právě flexibilní řízení a široká paleta investičních nástrojů jim v tomto mají pomoci.

All Weather dluhopisový fond je zaměřený na globální dluhopisy ve všech podobách. Může se jednat jak o státní, tak korporátní dluhopisy, jak o dluhopisy s investičním ratingem, tak i o dluhopisy rizikovější. Důležitou vlastností fondu je to, že může vstupovat nejen do dlouhých (long) pozic, ale i do pozic krátkých (short). O co jde? Dlouhá pozice je situace, kdy nakoupíme cenný papír s úmyslem prodat ho, až jeho cena vzroste. Krátká pozice je opačná situace, kdy si v předtuše poklesu ceny cenný papír vypůjčíme za aktuální tržní cenu a vrátíme jej (tedy nakoupíme zpět na trhu) ve chvíli, kdy je cena nižší. Jinými slovy realizujeme zisk v případě poklesu ceny (a ztrátu v případě růstu ceny). Jedná se o standardní investiční mechanismy, známé však spíše z hedgeových fondů než z oblasti běžně používaných retailových fondů.

V situaci, která na kapitálových trzích panuje dnes, je tato možnost pro dluhopisový fond velmi zajímavá. Cena dluhopisu totiž roste/klesá v nepřímé úměře k rostoucím/klesajícím úrokovým sazbám na trhu. V situaci nulových (či záporných, viz výše v Produkt News) sazeb je zřejmé, že v budoucnu již klesat nemohou, resp. mohou stagnovat nebo růst. S růstem úrokových sazeb však klesá cena dluhopisu, potažmo výnos dluhopisového fondu, který dluhopisy drží.

All Weather dluhopisový fond je na tuto situaci připraven a bude část svého portfolia investovat právě tímto způsobem. Za tímto účelem také drží aktuálně fond velkou část svého portfolia v hotovosti. Zbytek fondu je rozdělen mezi státní a korporátní dluhopisy evropských vlád a podniků.

 

Složení fondu WOOD & Company All Weather dluhopisový fond

 

 

 

All Weather dluhopisový fond vznikl 10. června 2013, má tedy za sebou první rok fungování. Tak jako v každém fondu byly počáteční měsíce věnovány kumulování potřebného kapitálu k vytvoření cílového portfolia. Toto období má již fond za sebou, dnes plně funguje a od svého založení stačil vydělat 4,5 %, z toho za letošní rok jsou to 3 %.

Druhým fondem je All Weather růstový fond. Jak již bylo zmíněno v úvodu, i tento fond se snaží dosahovat výkonnosti při jakémkoliv počasí, které kapitálové trhy mohou přinést. Na rozdíl od výše představeného fondu však tento růstový fond investuje do celého spektra cenných papírů, které trhy nabízejí, zejména do globálních akcií, dluhopisů a komodit. Fond není omezen žádným konkrétním regionem nebo sektorem. Stejně jako dluhopisový fond může i růstový fond využívat krátkých pozic (tedy spekulovat na pokles).


All Weather růstový fond byl založen nedávno, v březnu letošního roku, je tedy prozatím ve fázi akumulace majetku a postupně nakupuje do svého portfolia cenné papíry. V této chvíli je stále cca 62 % peněžních prostředků fondu v hotovosti, zbytek je zainvestován především do akcií, v menší míře do dluhopisů. Podrobně budeme moci hodnotit složení fondu i jeho výkonnost později, nejdříve po prvním roce fungování.

Oba fondy jsou korunové (CZK), portfolio je však tvořeno i cizoměnnými nástroji. Měnové riziko není tedy plně zajištěno, je ale aktivně řízeno s cílem maximalizovat výnos v CZK.

Vzhledem ke svému složení a způsobu řízení se tyto fondy zaměřují na vyšší výnosy než standardní dluhopisové/smíšené fondy, zejména fondy státních dluhopisů, které jsou v současné době zasaženy prostředím nízkých úrokových sazeb. Nejedná se však o samospasitelný model řízení fondu a rozhodně ne o zaručený zisk! Fondy je vhodné chápat jako dobrý prostředek k další diverzifikaci celkového investičního portfolia, které díky nim bude o něco stabilnější a méně citlivé na výkyvy úrokových sazeb.

V případě, že Vás zaujala možnost investování, obraťte se na svého finančního poradce, který vám rád sestaví Vaše investiční portfólio na míru.

 

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life

 

Pro více informací nás kontaktujte.