Představení zajímavého investičního fondu

Návrat na Newsletter Duben 2014

V předešlém díle tohoto seriálu byl představen fond zaměřený na korporátní dluhopisy. U tohoto tématu zůstaneme a podrobněji si představíme fond ČP Invest Fond korporátních dluhopisů.

Základní zaměření ČP Invest Fondu korporátních dluhopisů (ČPI FKD) je zřejmé již z názvu. Do svého portfolia fond nakupuje dluhopisy soukromých společností. Firemní dluhopisy jsou obvykle více rizikovými investičními nástroji než dluhopisy státní, a proto i jejich výnosy bývají vyšší (tato riziková prémie je označována jako tzv. kreditní spread).

Nejdůležitějším ukazatelem je proto rating emitenta. Pro řízení portfolia fondu je rovněž důležitá průměrná durace a doba, která zbývá do splatnosti jednotlivých dluhopisů obsažených ve fondu. Při zvýšeném úrokovém riziku se portfolio manager snaží nakupovat dluhopisy s kratší durací a omezovat tak tržní riziko.

Z pohledu investora jsou důležité výnosy. Fond korporátních dluhopisů by měl svou výkonností stát mezi státními dluhopisy a akciemi. ČPI FKD je zajímavý svým regionálním zaměřením. Téměř 40 % portfolia je zainvestováno v dluhopisech ruských společností. Sektorově jsou nejvíce zastoupeny banky a ostatní finanční instituce. Nezanedbatelnou roli hraje ropný, těžební a ocelářský průmysl.

 Právě silné zaměření na ruské podnikové dluhopisy vzbudilo u investorů obavy o vývoj tohoto fondu v dalších měsících. Navzdory aktuálnímu vývoji na východě Ukrajiny však nepředpokládáme válečný konflikt ani drastické ekonomické sankce ze strany USA či EU, které by poškodily obě strany. Dopad na vývoj tohoto fondu je tedy jen velmi krátkodobý.

Ve vyjádření portfolio managera jsme se také mohli dočíst zajímavou zprávu, že fond situace využil pro navýšení pozice ruských korporátních dluhopisů. Rusko tedy i nadále zůstává pro tento fond atraktivní investiční příležitostí.

Při pohledu na vývoj hodnoty fondu je dopad ukrajinské krize zřetelný. Stejně tak je zřetelný velmi rychlý návrat po tomto propadu. Při delším časovém měřítku se propad jeví jako poměrně zanedbatelný.

Vývoj fondu ČPI Fond korporátních dluhopisů za období 3 měsíce a za období 5 let:


Dlouhodobé výnosy fondu jsou v souladu s očekáváním výnosů tohoto typu aktiva. Překonává tedy poměrně snadno výnosy státních dluhopisů, ale zaostává za výnosy akcií.

Fond lze sjednávat u společnosti Swiss Life Select, a to prostřednictvím jejích hlavních partnerů, tedy Conseq, Atlantik a ČP Invest.

Pro více informací nás kontaktujte.


Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select.