Představení penzijní společnosti Conseq

Návrat na Newsletter Březen 2014

Penzijní společnost Conseq je nejmladší penzijní společností, která funguje na českém penzijním trhu. Pojďme si představit, jaké produkty přináší a čím se její nabídka liší od konkurence. Penzijní spoření je postaveno na nabídce investičních strategií a je nabízeno pod názvem Conseq ZENIT.

Penzijní společnost Conseq zahájila svoji činnost se startem penzijní reformy v roce 2013. Neevidovala tedy žádné stávající klienty a nezakládala transformovaný fond. Tento fond, resp. jeho účastníky, převzala až v rámci akvizice s penzijní společností Aegon. Dnes tedy obhospodařuje jeden transformovaný fond a pět nových účastnických fondů.

Účastnické fondy Conseq jsou uvedeny v následující tabulce:

Z těchto fondů jsou poté sestaveny tři základní strategie. Jedná se o strategie životního cyklu, které mění své složení v závislosti na zbývající době programu. Čím blíže konci, tím konzervativnějšími nástroji je portfolio tvořeno.


Názvy strategií a jejich složení na počátku:

To, co činí nabídku PS Conseq zajímavou, je kromě výše uvedených realokačních portfolií zejména nabídka garance vložených prostředků ke kterékoliv strategii. Garantovány jsou vklady účastníka, vklady zaměstnavatele a státní příspěvek. Pokud jsou dodrženy níže uvedené podmínky, je garantováno, že při řádném ukončení penzijního spoření obdrží účastník minimálně tyto peněžní prostředky, ať už půjdou trhy nahoru či dolů.


Podmínky jsou následující:
•    Délka penzijního spoření je minimálně 10 let.
•    Účastník platí měsíční příspěvek v minimální výši 500 Kč měsíčně.
•    Nedojde k výpadku plateb účastníka.
•    Nedojde ke krachu České republiky (vazba na státní dluhopisy).
Garance je placená. Klientovi je strhávána z jeho pravidelného příspěvku, případně ze sumy jednorázově vložených či převedených prostředků.

V praxi to tedy znamená, že klient, který bude platit měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 1 000 Kč, si může zvolit buď investovat celých 1 000 Kč do zvolené strategie a maximalizovat potenciální zisk, nebo obětovat 25 až 45 Kč z této platby a mít jistotu, že na konci obdrží minimálně to, co do spoření vložil on, jeho zaměstnavatel a stát. Pokud samozřejmě strategie dosáhne výnosu, bude mít výnos i klient.

Vzhledem k tomu, že v případě garance je z každého vkladu strháváno 2,5 až 4,5 % prostředků, je i odhadovaná konečná výkonnost nižší. Jestliže výkonnost nezajištěné dynamické strategie by se na dlouhodobém horizontu měla pohybovat kolem 6 % p. a., v případě sjednání garancebude výkonnost podle našeho výpočtu zhruba o 0,5 % p.a. nižší, tedy 5,5 % p. a. Vzhledem k povaze českých drobných investorů (což jsou všichni s penzijním spořením) lze očekávat, že to je oběť, kterou mnozí velmi rádi podstoupí.

Důležitá je rovněž možnost garantovat převedené prostředky z jiného účastnického fondu. Je to jasná odpověď na obavy klientů z přechodu od transformovaných fondů do fondů účastnických. Právě obava ze ztráty příslibu nenulového zhodnocení je totiž jedním z nejsilnějších důvodů, které drží klienty v penzijních produktech, jejichž výkonnost se dlouhodobě pohybuje na hranici nebo pod hranicí inflace. Vzhledem k nasycenosti penzijního trhu v České republice je také zřejmé, že převody budou v budoucnu daleko častějším zdrojem přílivu klientů než noví účastníci. Zejména také s ohledem na slabé zhodnocení transformovaných fondů v posledních letech.
Dalším parametrem, který činí tento produkt zajímavý, je doplňkové pojištění zproštění od placení. Pojistka je realizována ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou a kryje případy invalidity, smrti a trvalých následků úrazu s plněním od 50 %.


Penzijní společnost Conseq je součástí produktového portfolia Swiss Life Select Česká republika.

Pro více informací nás kontaktujte.

Autor: Jan Macek je analytikem Swiss Life Select.