Zajímavé zhodnocení v investičním životním pojištění

Návrat na Newsletter Únor 2014

Investiční životní pojištění (IŽP) zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii.

Již několik let se snažíme definovat v rámci produktu IŽP své vlastní investiční strategie. Naším cílem není maximalizovat zisk v rámci jednoho kalendářního roku, ale přinést našim klientům dlouhodobý stabilní výnos na úrovni v průměru 8 procent ročně.

Naše strategie se u jednotlivých pojišťoven mírně liší v celkové strategii portfolia, ale velmi výrazně se liší v použití konkrétních titulů v portfoliu. U některých pojišťoven využíváme pouze tituly, které jsou dostupné v rámci dané finanční skupiny (např. AXA), někde využíváme částečně tituly ze skupiny a částečně zcela externí poskytovatele produktů (Generali + C-Quadrat), případně využíváme pouze externí podílové fondy (Aegon).

Roční výsledky zhodnocení jsou často velmi rozdílné, nicméně v delších časových horizontech odpovídají výsledky našim cílům.


Pro více informací nás kontaktujte.


Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select