Úspěšní lidé musí podávat daňová přiznání a zaplatí více

Návrat na Newsletter Únor 2014

Blíží se 1. duben 2014 a s tím i povinnost poplatníků podat daňové přiznání pro daň z příjmů za předcházející rok. Je zde zároveň možnost odložit podání daňového přiznání do 1. července 2014, jestliže Vám ho zpracovává daňový poradce. Většinu poplatníků nečekají v daňovém přiznání za rok 2013 zásadnější změny oproti předchozímu roku. Změny k horšímu však zažijí některé osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci a osoby s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy.

Pakliže osoby samostatně výdělečně činné využijí výdajové paušály (je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému přiřazení jednotlivých typů příjmů pod správnou sazbu výdajových paušálů), nebudou moci současně uplatnit daňovou slevu na dítě a na manžela. Zůstává však možnost využívat například základní slevu na poplatníka nebo odečet úroků z úvěru na bydlení od daňového základu.

Při souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, zůstává nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.Výdělečně činní příjemci starobních důchodů si již nebudou moci od daně z příjmů odečítat základní slevu na poplatníka v roční výši 24 840 Kč. Poprvé se toto omezení vztahuje právě na příjmy z roku 2013.

Úspěšní lidé, tedy poplatníci s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy, zaplatí na daních výrazně více než loni. Za rok 2013 odvedou takzvaný solidární příspěvek ve výši 7 procent z příjmu přesahujícího čtyřnásobek průměrné mzdy. Dotkne se jich také zrušení stropů pro odvody na zdravotní pojištění. Současně platí novinka, že si poplatníci, kteří spadají do této kategorie, musejí sami podat daňové přiznání (samozřejmě, že zde existuje možnost využití služeb daňových poradců). Poplatníkům spadajícím do této skupiny, pakliže se jedná o zaměstnance, mohl dříve provést roční zúčtování zaměstnavatel.

Některé zajímavé novinky v daních pro rok 2014

Jednou z nejvíce citelných změn je také změna lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů. Časový test se prodloužil z 6 měsíců na 3 roky. Začne ale také platit roční limit 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje, které nejsou součástí obchodního majetku, a to nezávisle na splnění časového testu.
Pro všechny, kdo si občas přivydělají nějakou drobnou činností, je dobrou zprávou to, že limit osvobození těchto příjmů se zvyšuje z dosavadních 20 000 Kč na 30 000 Kč. Vyšší hranice se však netýká pouze pěstitelů nebo chovatelů, ale všech příjmů z příležitostných činností.

Fyzické osoby si mohou nově odečíst až 15 procent darů (původně 10 procent) a právnické osoby jednotně 10 procent. Tuto výhodu však budete moci použít až v přiznání za rok 2014, tedy až v roce 2015.

Přejeme vám mnoho zdaru při řízení a správě vašich daní.

Autor: Oldřich Chmelík, finanční ředitel Swiss Life Select