Výnosy z nového penzijního spoření

Návrat na Newsletter Leden 2014

 

V posledních týdnech zveřejnily postupně všechny penzijní společnosti údaje o výnosech svých účastnických fondů.

Účastnické fondy jsou jednou z novinek loňské penzijní reformy, která může poměrně zásadním způsobem změnit fungování penzijního spoření v České republice. Na rozdíl od penzijních fondů, které se od roku 2013 změnily v tzv. fondy transformované, totiž svým účastníkům dokážou nabídnout zajímavější investiční strategie pro zhodnocování vložených peněz. Jestliže jsou v transformovaném fondu penzijní společnosti svázány penzijním plánem, který garantuje nenulové zhodnocení každý rok, v účastnických fondech toto pravidlo není. Penzijní společnost si může dovolit investovat více do dynamické složky, která představuje většinou akcie, a dosahovat tak dlouhodobě daleko vyšších výnosů.

Jak si tedy nové účastnické fondy vedly? Odpověď je: Nevíme. U většiny společností totiž došlo k tomu, že v loňském roce čekaly na dostatečné množství nastřádaných prostředků, aby mohly efektivně tyto prostředky zainvestovat, tedy nakoupit akcie či dluhopisy. V mnoha případech tak penzijní společnosti po celý rok držely veškeré prostředky ve formě hotovosti. Ty společnosti, které naopak již od začátku roku prostředky klientů zainvestovaly, se mohou pochlubit slušným výnosem. Mohly totiž participovat na velmi úspěšném roce 2013, kdy jak evropské, tak americké akcie shodně vykázaly nárůst kolem 20 procent.


V grafu níže jsou zobrazeny výkonnosti všech účastnických fondů, které české penzijní společnosti klientům nabídly.


Z vykázaného zhodnocení je jasně patrné, jaké bylo složení portfolií jednotlivých fondů. V drtivé většině zůstaly peníze nezainvestovány, a nedokázaly proto svým klientům vydělat ani na pokrytí inflace.

Objem prostředků ve všech účastnických fondech činil 1,2 miliardy Kč, přičemž největší podíl patřil penzijním společnostem České spořitelny a České pojišťovny.Na skutečné srovnání si tak budeme muset ještě počkat. Zajímavé bude srovnání například v pololetí tohoto roku, kdy by snad již většina fondů měla mít složení takové, jaké bylo určeno při jejich založení.

Dalším očekávaným srovnáním budou výnosy účastnických fondů v porovnání s fondy transformovanými (kde je doposud drtivá většina všech klientů penzijních společností). Tyto fondy podle předběžných informací vykážou zhodnocení v průměru kolem 1,5 procenta.

Věříme, že z dlouhodobého pohledu budou výnosy účastnických fondů výrazně převyšovat výnosy transformovaných fondů a budou, zejména pro klienty mladších ročníků, přirozenou volbou při úvahách o strategii penzijního spoření.

 

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Autor: Jan Macek, analytik Swiss Life Select